NEVROTAPPER -  Patentert Norsk Helseinnovasjon

Effektiv behandling basert på nervepunkter

NevroFlex bygger på metoder og erfaringer fra ledende norske terapeuter innen refleksologi. Forsøk og testbehandlinger med apparatet NevroTapper viser svært gode resultater ifm. forebyggende helse, restituering, styrking av kroppens immunforsvar, helse og velvære. Opplæring og bruk av apparatet NevroTapper er enkel og kan benyttes av alle. Behandlingen setter i gang mange positive effekter i nerve- systemet som gir en rekke helsemessige gevinster. Behandlingen setter i gang kroppens naturlige energiprosesser og har ingen bivirkninger. Les mer om konseptet her.
LES MER

NevroTapper 

Optimal aktivisering av nervepunkter

Kjernen i NevroFlex behandlingen er apparatet Nevrotapper som er utviklet og designet i Norge for å gi nervesystemet en optimal stimulering og aktivisering. Det unike med apperatet ligger i tapping-mekanismen som stimulerer nerve-punktene og nervereseptorene på en ny og effektiv måte. Mekano-reseptorene i nervepunktene stimuleres av tappingpulsen fra apparatet som omdanner bevegelsesenergi til elektriske pulser som sendes ut i nervebanene. Denne pulsstimuleringen bidrar til å løse opp blokkeringer og øker energi-tilgang og flyt i nervebanene. NevroTapper stimulerer mange flere nerve-reseptorer enn det man klarer med hender/ fingre, da den jobber på med mekaniske pulsfrekvenser som dekker et mye større område. Den bruker minimalt med smertereseptorer som gjør at man opplever behandlingen som behagelig.

Enkle programmer og brukerstyring

Apparatet har optimaliserte programmer som opereres fra displayet på toppen hvor man kan regulere hardhet, hastighet, frekvenser og programmer.
For terapeuter fungerer NevroTapper svært effektivt som en avlastning for hender og fingre når man behandler mange klienter. NevroTapper er utviklet i samarbeid med terapeuter fra flere fagområder, hvor tilrettelegging av egenbehandling har vært viktig for designet. 
Registrer din interesse!
Share by: